Řešení

Inkaso Profi

automatizované vložení pohledávek a jejich úhrad
pravidelné vymáhání pohledávek
od 199 Kč
za pohledávku
Kontaktujte nás
Volejte: 212 241 898

Inkaso Individual

individuální nastavení
poskytované služby
řešení na míru
od 99 Kč
za pohledávku
Kontaktuje nás
Volejte: 212 241 898

Odpovědnost

Jak nezanedbat zákonnou povinnost řádného hospodáře.

Statutární orgán obchodní společnosti je dle zákona povinen jednat s potřebnými znalostmi, pečlivostí a loajálně vůči obchodní společnosti. Skutečnost, zda člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře či nikoli přitom musí prokázat on sám. V případě porušení této povinnosti musí statutární orgán vydat prospěch z porušení péče řádného hospodáře, nebo tuto škodu uhradit v penězích. V krajním případě, pokud v důsledku porušení péče řádného hospodáře dojde k úpadku společnosti, nebo jsou povinnosti porušovány závažně a opakovaně, hrozí zákaz výkonu funkce statutárního orgánu na dobu až deseti let.


V případě existence pohledávek za dlužníky společnosti je v rámci péče řádného hospodáře nezbytné tyto pohledávky vymáhat, až v případě prokazatelné nevymahatelnosti je možné je účetně odepsat bez rizika vzniku odpovědnosti statutárního orgánu. Vymáhání pohledávek je pro společnosti často časově i finančně náročnou činností. Předáním svých pohledávek k vymáhání Inkaso24 splníte svou zákonnou povinnost a i v případě neúspěšného vymáhání můžete obdržet doklad o tom, že vymáhání řádně proběhlo.

Více o odpovědnosti